Общи условия

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.verdemivida.com

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.verdemivida.com, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.
Този документ съдържа Общите условия, според които ВЕРДЕ МИ ВИДА ООД, ЕИК: 204962253, седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец ул. Цар Иван Асен II № 58 извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.verdemivida.com, наричан по-долу МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адрес www.verdemivida.com ще наричаме ПОТРЕБИТЕЛ.

Потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранение в лог-файловете на сървъра www.verdemivida.com  IP адрес на потребител, както и друга информация. За повече информация: Декларацията за поверителност и политиката ни за “бисквитки”

Права и отговорности на страните

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените в него условия. ВЕРДЕ МИ ВИДА ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, цени, промоционални активности и информация, в интернет страницата на онлайн магазина: www.verdemivida.com

При наличие на непотърсена поръчка от клиент, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже опцията “наложен платеж” при следваща заявка за поръчка от същия клиент.

Ограничение на отговорността

С регистрациата на поръчка от МАГАЗИНА, Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага.
Изпратената от Вас лични данни НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ на трети лица. За повече информация: Декларацията за поверителност и политиката ни за “бисквитки”

Промяна на цени на стоки

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, като информацията се актуализира в МАГАЗИНА. Потребителят заплаща цената, която е актуална към момента на даване на поръчката.
При намаление на цените, МАГАЗИНЪТ обявява новата и старата цена поставени една до друга, като старата е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката, без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за отказана поръчка, МАГАЗИНЪТ се задължава да възстанови същите в рамките на пет работни дни след постъпване на плащането в сметката на МАГАЗИНА.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

 • Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:
  Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.
 • Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е ВЕРДЕ МИ ВИДА ООД, ЕИК: 204962253 със седалище и адрес на управление на доставчика: гр. София 1124, район „Средец“, ул. „Цар Иван Асен II“ № 58, телефон: +359 89 7992678, www.verdemivida.com e-mail: [email protected]
 • Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: София 1124, район „Средец“, ул. „Цар Иван Асен II“ № 58.
 • Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.
 • Условията на доставка и изпълнение на поръчките, както и начините на плащтане са описани в раздел ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА И ПЛАЩАНИЯ

Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора

 1. Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от: датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели физически продукта.
 2. За да упражни правото си на отказ, потребителят попълва и подава на email:[email protected] стандартния формуляр за отказ (Приложение № 1). МАГАЗИНЪТ изпраща съобщение за потвърждение на получаването на формуляра.  14 дневният срок от получаване на стоката се счита за спазен, когато формуляра е попълнен и получен в този период.
 3. При упражняване правото на отказ, транспортните разходи за получаване, както и връщане на стоката на МАГАЗИНА, се поемат от потребителя.
 4. Стоката следва да бъде върната на МАГАЗИНА в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. При следи от употреба, МАГАЗИНЪТ има право да откаже “правото на отказ” и връщане на стоката. В този случай заплатената от потребителя сума не се възстановява.
 5. В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови стойността на закупените стоки (с изключение на случаите по точка 4), без разходите за доставка, в кратки срокове и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на получаване на върнатите стоки на МАГАЗИНА.
 6. МАГАЗИНЪТ извършва възстановяване на суми само по банкова или картова сметка на клиента. (Посочени във Приложение 1).

Несъответствия на стоките и рекламации.

Внимание! При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.
При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие, с направената от Вас поръчка. При установени несъответствия, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка и без допълнителни такси за Потребителя.

При констатиран фабричен дефект на стоката, МАГАЗИНЪТ се ангажира тя да бъде подменена с нова, като транспортните разходи по получаване и връщане на стоката са за негова сметка.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, следва да се обърнете към куриера и да съставите протокол за увредена пратка.

За всякакви възникнали въпроси при получаване на Вашата заявка, МАГАЗИНЪТ е на Ваше разположение за съдействие на телефон +359 897992678 или на имейл [email protected]

Уреждане на спорове

В случай, че не може да се постигне споразумение, удовлетворяващо страните по спора и съгласно Чл.181н., ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на Интернет страницата на МАГАЗИНАwww.verdemivida.com.

Моля, прегледайте Общите условия на МАГАЗИНА преди всяка поръчка, за да имате актуална информация за Вашите права и задължения.

Оценете тази страница